Trener vokabulara

Ovde možete da pronađete sva pitanja koja su naši korisnici postavili o treneru vokabulara, kao  i odgovore na njih. Niste pronašli ono što tražite? Nema problema! Možete da stupite direktno u kontakt sa nama na info@pons.com. Direktno ćemo odgovoriti na Vaša pitanja. Ako imate pitanja o određenom proizvodu, kontaktirajte sa našim odeljem za korisničku podršku na kundenservice@pons.de.

Osnovna pitanja o treneru vokabulara

 

Imam problem koji ne mogu da pronađem u kategoriji Pomoć. Kako možete da mi pomognete?

Ako imate problem koji nije naveden u kategoriji Pomoć, kontaktirajte sa timom koji je zadužen za trener vokabulara na trainer@pons.com.

Kako mogu da unesem specijalne karaktere (akcente…)?

Postoji tastatura sa svim neophodnim specijalnim karakterima kada kliknete na simbol tastature. Možete ih uneti pomoću miša.

Šta znači jezički smer?

PONS trener vokabulara zna koju polovinu rečnika koristite – bez obzira na to da li tražite reči u svom maternjem jeziku ili u nekom stranom. Reči se zatim čuvaju u jezičkom smeru englesko-nemački ili nemačko-engleski, a te jedinice se striktno dele u oba ova smera. To Vam pomaže da grupišete svoje reči. Možete ih uvežbavati u oba smera i moguće je da se neke ili sve reči premeste u jedan ili u drugi smer.

Registracija u PONS treneru vokabulara

 

Kako mogu da promenim lozinku?

Samo kliknite na svoje korisničko ime koje se pojavljuje u gornjem desnom uglu kada ste prijavljeni pons.com. Kliknite na profil. Lozinku možete da resetujete pod „izmenite profil“. Pod „Uredite profil“ možete da promenite pristupne podatke. Lozinke mogu da se menjaju samo na veb-sajtu pons.com.

Kako da se registrujem za PONS trener vokabulara?

Koristite svoj korisnički nalog na pons.com pod Prijava. Ako nemate korisnički nalog, možete da se registrujete pomoću korisničkog imena i lozinke koje sami birate. Koristite važeću imejl adresu da bi loznika mogla da Vam se pošalje, ukoliko je nekada kasnije zaboravite. Možete da počnete čim ste aktivirali korisnički nalog, a zatim Vam ostaje samo da vežbate.

Ne sećam se lozinke. Šta da radim?

Na http://pons.com u gornjem desnom uglu kliknite na svoje korisničko ime koje će se pojaviti kada ste prijavljeni. Pod „Moj nalog” možete promeniti svoje pristupne podatke. Nažalost, lozinku trenutno možete promeniti samo na našem veb-sajtu http://pons.com.

Korišćenje PONS trenera vokabulara

 

Kako mogu da dodajem nove reči?

Nove reči možete da dodajete ručno (pod dodajte nove reči u meniju upravljajte rečima) ili možete da ih preuzimate direktno iz PONS onlajn rečnika. Da biste to uradili, kliknite na ikonicu plus (+) u svom rečniku prateći prevod, a zatim na „Rezerviši za trener vokabulara“. Reč je tada sačuvana u listi s ostalim rečima iz rečnika. Zatim sve reči mogu odjednom da se uvezu u trener vokabulara, a Vi treba da izaberete jezik i ciljnu jedinicu. Ukoliko još niste podesili nijednu jedinicu u jeziku, odrednice će biti sačuvane u standardnoj jedinici „Moje reči“.

 

Reči možete da uvezete i u Excel ili CSV format. Opcija dodaj novu jedinicu iz sopstvenog fajla može da se pronađe pod dodaj jedinicu. Dodajte naslov novoj jedinici i izaberite format fajla za nove reči. Postoji primer koji pokazuje neophodan format za tabelu. Reči možete da proverite pre nego što ih uvezete. Veoma je važno da pre uvoženja reči kolone u tabeli sa Vašim rečima, njihovim prevodima i ostalim informacijama budu imenovani pomoću menija.

Kako mogu da pronađem reči koje su preuzete iz rečnika?

Nakon što preuzmete reč iz PONS trenera vokabulara, ona automatski bira jezički smer. Ako ste, na primer, pronašli reč u englesko-francuskom rečniku i preuzeli je u trener vokabulara, ona će automatski izabrati smer englesko-francuski. Izaberite jezički smer za one odrednice koje sami unosite. To možete da uradite pomoću ikonica sa zastavicama u gornjem levom uglu.

Kako mogu da promenim reči?

Izaberite jedinice za reči koje želite da promenite. Kliknite na reči koje želite da promenite.

Kako mogu da obrišem reči?

Da biste obrisali reči, izaberite jedinicu. Obeležite reči koje želite da obrišete, pa zatim kliknite na obriši. Upozorenje: ne možete da vratite reči koje se obrišu!

Reči su dodate u jedan jezički smer. Mogu li da ih sačuvam u drugom smeru?

Izaberite opciju prekopiraj u suprotan smer da biste kopirali reči iz jednog smera u drugi. Obeležene reči ostaju sačuvane i otvorenoj jedinici, ali se prenose i u ciljnu jedinicu koju ste izabrali u drugom jezičkom smeru. Važno: ovo služi sa upravljanje rečima. Uvek možete da vežbate reči u oba smera bez obzira na to gde su sačuvane.

Reči su greškom sačuvane u pogrešan jezički smer. Da li treba da ih obrišem i sve počnem ispočetka?

Ako želite da premestite reči iz jednog smera u drugi, možete da ih sačuvate tamo koristeći opciju premesti u suprotan smer.

Da li mogu da koristim i reči drugih korisnika?

PONS trener vokabulara omogućava da drugi korisnici upotrebljavaju Vaše jedinice. Vi takođe možete da preuzmete odgovarajuće javne jedinice.

Da li mogu da odštampam svoje reči?

Ako volite da čitate sa papira ili ako Vam je tako lakše da vežbate, sve reči možete da odštampate kao kartice (iz PDF formata).

PONS trener vokabulara – vežbanja

 

Koja se vežbanja nalaze u PONS treneru vokabulara?

  • Skener reči (Word scanner) – ovde učite reči i njihove prevode
  • Obeleživač teksta (Text marker) – ovde obeležavate prevod u zmiji od reči
  • Povezivanje (Combiner) – ovde povezujete reči sa tačnim prevodom
  • Salata od slova (Letter salad) – ovde unosite prevod nakon što Vam je on dat kao anagram
  • Test vokabulara (Vocabulary test) – ovde unosite prevod bez ikakve pomoći

 

Vežbanja počinju lagano sa skenerom reči i postepeno postaju teža dok ne dođete do testa vokabulara, u kojem unosite prevod bez ikakve pomoći.

Da li treba da radim sva vežbanja ili mogu da izaberem koja ja hoću?

U PONS treneru vokabulara postoji mogućnost da izaberete koja ćete vežbanja da radite. Ako ste navikli da koristite kartice za učenje reči, onda su vežbanja Skener reči i Test vokabulara odgovarajuća za Vas. Ako ste već napredovali u jedinici, nećete moći da izaberete laka vežbanja. Da biste ponovo mogli da koristite sva vežbanja, resetujte nivo.

Šta se događa ako još ne znam reč i napravim grešku u vežbanju?

Ako ne znate tačan odgovor, možete da ga vidite. Zatim nastavljate da vežbate sa sledećom rečju, a nepoznata reč zadržava svoj nivo učenja. U vežbi koja sledi u okviru iste sesije treninga proveravaće se sve reči, bez obzira na to da li ih znate ili ne.

Želim da naučim reči i u drugom smeru. Kako se to radi?

Možete da izaberete jezički smer pre svake sesije treninga.

Šta je režim kartica?

U aplikaciji možete da koristite i tradicionalne kartice za učenje umesto pet vežbanja za proveru znanja.

Nivo učenja i sesije treninga

 

Šta je sesija treninga?

U PONS treneru vokabulara vežbate u sesijama. U jednoj sesiji treninga može da se nađe najviše 10 reči iz jedne jedinice. PONS trener vokabulara automatski bira reči koje ne znate. Kada završite jednu sesiju treninga, možete da prekinete vežbanje ili da pređete na novu sesiju.

Kako se računa moj lični nivo učenja?

PONS trener vokabulara pamti za svaku reč koji je tip vežbanja bio najzahtevniji kada se ona uvežbavala. 0 – nije se još vežbala, 1 – skener reči, 2 – obeleživač teksta, 3 – povezivanje, 4 – salata od slova, 5 – test vokabulara. Ovako se određuje Vaš lični nivo učenja i postupak važi za svaku reč. Nivo se povećava zajedno sa nivoom na kojem znate reč. Nivo učenja za celu jedinicu računa se tako što se koristi prosek nivoa učenja za svaku reč u jedinici.

Šta je cilj?

Cilj treninga je da znate sve reči u jedinici u najtežem vežbanju – test vokabulara (5. nivo učenja). PONS trener vokabulara automatski bira reči u jedinici za narednu sesiju treninga koje su najudaljenije od cilja.

Koliko reči može da se uvežbava u svakoj sesiji treninga (maksimalno)?

U sesiji treninga uvek se nalazi 10 reči iz jedinice. Kada završite jednu sesiju treninga, možete da prekinete vežbanje ili da pređete na novu sesiju. Pored toga, možete da izaberete da uvežbavate te reči na određenom nivou učenja kako biste se približili testu vokabulara.

Da li mogu da nastavim sa treningom nakon što završim test vokabulara?

Možete da resetujete nivo učenja na nulu i da počnete s vežbanje od početka. Takođe postoji mogućnost da ponovite sve reči na nivou učenja 5 koje niste uvežbavali mesecima.

Grupa za učenje

 

Kako mogu da pokrenem grupu za učenje?

Grupu možete da pokrenete klikom na link grupa za učenje. Možete da izaberete članove grupe pomoću njihovog korisničkog imena ili imejl adrese, a zatim ih pozovete da pristupe grupi. Možete da izaberete da i ostali članovi grupe budu administratori, kako bi Vam pomogli da upravljate grupom i jedinicama.

Kako mogu da delim jedinicu sa grupom za učenje?

U meniju upravljanje jedinicom možete da izaberete podesite pristup grupi za učenje. Nakon što kliknete, prelazite na sledeću stranu, gde možete da upravljate svim podešavanjima. Morate da budete bar u jednoj grupi učenika ili da ste pokrenuli jednu da biste mogli da ovo uradite. Takođe možete da izaberete da li želite da budete tutor za određenu jedinicu (to znači da samo Vi ili drugi administratori mogu da promene sadržaj jedinice) ili ako svi članovi grupe mogu da rade na jedinici.

Tehnička pitanja i ispravljanje grešaka u PONS treneru vokabulara

 

Koji operativni sistem ima moj tablet ili pametni telefon?

Aplikacija PONS trener vokabulara (PONS Vocabulary Trainer) dostupna je za tablete i pametne telefone na dva operativna sistema:

  • iOS: koji koriste Apple uređajim, npr. iPhone, iPad, iPod Touch.
  • Android: koriste uređaji kompanija kao što su npr. Samsung, LG, HTC ili Sony.

Imam iOS uređaj i ne mogu da vidim sve reči. Nekada nestanu i posle jedinice za vežbanje. Šta da radim?

Ovde se radi o bagu koji se javlja kod nekih uređaja. Ako obrišete aplikaciju i ponovo je instalirate, problem je rešen. Ako je kupovina reči povezana sa Vašim PONS nalogom, onda ne treba da ponovo kupujete reči.

Imam novi tablet ili telefon. Da li mogu i dalje da koristim aplikaciju?

Ako imate novi tablet ili pametni telefon, možete ponovo da preuzmete PONS trener vokabulara (PONS Vocabulary Trainer). Prijavite se na svoj PONS nalog i možete da nastavite da vežbate sa svojim starim nivoom učenja. Prelazak sa Androida na iOS takođe nije nikakav problem.

Šta da radim ako zaboravim lozinku?

Ako zaboravite lozinku, prijavite se na pons.com. Na strani se nalazi link zaboravljena lozinka. Kada kliknete na taj link, automatski ćete doći na stranu gde možete da zahtevate novu lozinku nakon što unesete imejl adresu. Ako ste zaboravili koju ste imejl adresu koristili za registraciju, možete nam pisati na info@pons.com, kako bismo mogli da Vam pomognemo.

Pitanja o premijum verziji aplikacije PONS trener vokabulara

 

Kako mogu da pronađem aplikaciju PONS trener vokabulara (PONS Vocabulary Trainer) u Apple App Store?

Otvorite Apple App Store ukoliko koristite iPhone ili iPad. U polje za pretragu unesite PONS Vocabulary Trainer. Ako imate iPhone, aplikacija će biti odmah pronađena. Ukoliko imate iPad s iOS iznad 11.x, idite na filter u gornjem levom uglu. Ukucajte supported i izaberite only iPhone. Aplikacije će tada biti prikazana i moći će da se preuzme. Na uređaju iPad s iOS 10.3.3 ili nekom ranijom verzijom idite na only iPad u gornjem levom uglu i promenite u only iPhone. Aplikacije će se tada prikazati i može da se preuzme.

Kako se registrujem na pons.com? Kako se prijavljujem?

Da biste koristili PONS Vocabulary Trainer Premium, najpre morate da se prijavite na pons.com pod Prijava. Unesite korisničko ime, imejl adresu i lozinku. Dobićete aktivacioni imejl. Kliknite na aktivacioni link u imejlu da biste završili registraciju. Kada ste registrovani, možete da unesete kodove za naše primijum proizvode.

Zašto ne radi kod za moj PONS Vocabulary Trainer Premium?

Proverite da li ste pravilno uneli kod. Kod je obično kombinacija 8 slova i brojeva. On otključava PONS Vocabulary Trainer Premium za iOS, Android i onlajn verzije. Može se da se upotrebi četiri puta. Ako kod nije prihvaćen, pišite nam na kundenservice@pons.de.

Zašto dobijam poruku da uneti kod ne važi?

Kod je istekao ili ga je upotrebilo previše korisnika. Ukoliko mislite da u pitanju nisu navedeni uzroci, pišite nam na kundenservice@pons.de.

Da li mogu kod da upotrebim direktno u aplikaciji?

Ne. Aktivacija za PONS Vocabulary Trainer Premium važi samo na sledećim linkovima:

Šta PONS radi s mojim podacima sa naloga?

Korisnikove informacije za PONS trener vokabulara služe samo za povezivanje korisnika sa njegovim ličnim premijum paketom. Ovde možete da pronađete PONS politiku privatnosti. Ovde možete da pronađete detalje o uslovima korišćenja.


Strana na Български Deutsch Eλληνικά English Español Français Italiano Polski Português Русский Slovenščina Srpski Türkçe 中文